Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN XÂY LẮP ĐẠI PHÚ

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN XÂY LẮP ĐẠI PHÚ

Mã số thuế : 0108919494
VPGD : Cựu Quán – Đức Thượng – Hoài Đức – TP. Hà Nội
Nhà máy: Đường 32 Km 19, Số 1 Thượng Thụy – Đức Thượng – Hoài Đức – TP. Hà Nội
Hotline : 0974.524.998 / 0901.968.868
Email : daiphuinfo@gmail.com